เราขอพาไปชม การสร้างลายน้ำ ใน Part และAssembly ให้ใช้งานได้ด้วยวิธีการง่ายๆ กันครับ