ทาง Deti เปิดอบรมหลักสูตร GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม วันที่ 24 ก.พ 64 สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom รับ 20 ท่าน เท่านั้น พิเศษ ‼️ ค่าอบรมเพียง 1,500 บาท
จุดประสงค์
1. เพื่อความเข้าใจมาตรฐาน ISO 1101 และ ASME Y14.5-2018
2. เพื่อความเข้าใจเกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตสําหรับการออกแบบและการวัด
3. สามารถคํานวณและวิเคราะห์เกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตได้
คอร์สนี้เหมาะกับใคร?
1. ผู้เขียนและออกแบบทางเครื่องกล
2. วิศวกร เจ้าหน้าที่ ผู้วัดตรวจสอบชิ้นงาน
3. ผู้ที่สนใจทั่วไป
หัวข้อการอบรม
1. ความหมายของ GD&T
2. ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต
3. ข้อดีของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต
4. หลักการของความเป็นอิสระ
5. นิยามของ ISO
6. การจําแนกประเภทและสัญลักษณ์สําหรับคุณลักษณะของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรง
เรขาคณิต
7. ทฤษฎีตําแหน่งที่แท้จริง (ค่าขนาดในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
8. มาตรฐานอุตสาหกรรมสากลและ GD&T
9. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ
10. ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Datum
สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/N1UQUGDgBjJ7ymWLA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณองุ่น 063-8069419
คุณวี 063-8069515
คุณสา 063-806 9519
คุณตั๊ก 063-806 9717