คลิก ชมหลักสูตรที่เปิดอบรม

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมทาง DETI  

           เมื่อผู้อบรมจบหลักสูตร ทางสถาบันจะทำการสอบเพื่อออกใบ Certificate เพื่อการันตีว่าผู้อบรมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ลงทะเบียนอบรม 

การบริการของทางสถาบัน 

อบรมแบบกลุ่มที่ สาขา บางนา 

ทาง Deti มีการจัดอบรมแบบกลุ่ม ในแต่ละหลักสูตรจะมีการจัดตารางอบรม ซึ่งลูกค้าสามารถดูรายละเอียดตาราง

อบรมได้ที่  https://www.deti.co.th/schedule/     

–  มีบริการอาหารกลางวัน/ อาหารเบรค – เครื่องดืม

– ผู้อบรมสอบผ่านหลักสูตรจะได้รับ Certificate ของหลักสูตรที่เข้าอบรม

 

  • อบรมนอกสถานที่  (จัดอบรมที่บริษัทลูกค้า)

ทาง Deti มีบริการส่งวิทยากรไปอบรมที่บริษัทลูกค้า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

–  ลูกค้าจะต้องมีผู้เข้าอบรม 4 ท่าน ขึ้นไป

–  มีค่าเดินทางไป – กลับ ของวิทยากร (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)  กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไม่มีค่าใช้จ่าย

–  มีค่าที่พักของวิทยาการ คืนละ 1,500 บาท (คิดจากจำนวนวันที่ไปอบรม)

–  ค่าอบรมจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม (สอบถามใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-8069515 / 02-744 7827-8

Line : @deti