fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Archives: News

Search 
 • เปิดอบรมหลักสูตร GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม

  05 February, 2021

  ทาง Deti เปิดอบรมหลักสูตร GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม วันที่ 24 ก.พ 64 สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom รับ 20 ท่าน เท่านั้น พิเศษ ค่าอบรมเพียง 1,500 บาท จุดประสงค์ 1. เพื่อความเข้าใจมาตรฐาน ISO 1101 และ ASME Y14.5-2018 2. เพื่อความเข้าใจเกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตสําหรับการออกแบบและการวัด 3. สามารถคํานวณและวิเคราะห์เกณฑ์ความเผื่อทางขนาดและเรขาคณิตได้ คอร์สนี้เหมาะกับใคร? 1. ผู้เขียนและออกแบบทางเครื่องกล 2. วิศวกร เจ้าหน้าที่ ผู้วัดตรวจสอบชิ้นงาน 3. ผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการอบรม 1. ความหมายของ GD&T 2. ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต 3. ข้อดีของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต 4. หลักการของความเป็นอิสระ 5. นิยามของ ISO […]

 • สถาบัน Deti ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019

  16 June, 2020

  สถาบัน Deti ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 63 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโน่า-2019 โดยทางคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ที่สถานอบรม Deti สาขาบางนา        โดยทางสถาบันมีมาตรการควบคุมสำหรับผู้อบรมที่เข้ามาใช้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ ดังนี้ มาตรการการเข้ารับบริการของสถาบันดีอีทีไอ สาขาบางนา 1. มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ที่หน้าห้องอบรม 2. มีการทำความสะอาดห้องฝึกอบรม และห้องรับประทานอาหารหลังมีการให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง 3. มีจุดคัดกรองสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น โดยผู้เข้ารับบริการต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันตลอดการเข้าใช้บริการ 4. ลดความแออัดห้องอบรมและห้องอาหารโดยได้จัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่างกัน 5. ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการที่สถาบันฯ 6. ทางสถาบันได้ตอบรับมาตรการของภาครัฐโดยนำแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม   

 • ค่าใช้จ่ายในการอบรม หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

  05 February, 2020

  คลิก ชมหลักสูตรที่เปิดอบรม สำหรับผู้ที่เข้าอบรมทาง DETI              เมื่อผู้อบรมจบหลักสูตร ทางสถาบันจะทำการสอบเพื่อออกใบ Certificate เพื่อการันตีว่าผู้อบรมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ลงทะเบียนอบรม  การบริการของทางสถาบัน  อบรมแบบกลุ่มที่ สาขา บางนา  ทาง Deti มีการจัดอบรมแบบกลุ่ม ในแต่ละหลักสูตรจะมีการจัดตารางอบรม ซึ่งลูกค้าสามารถดูรายละเอียดตาราง อบรมได้ที่  https://www.deti.co.th/schedule/      –  มีบริการอาหารกลางวัน/ อาหารเบรค – เครื่องดืม – ผู้อบรมสอบผ่านหลักสูตรจะได้รับ Certificate ของหลักสูตรที่เข้าอบรม   อบรมนอกสถานที่  (จัดอบรมที่บริษัทลูกค้า) ทาง Deti มีบริการส่งวิทยากรไปอบรมที่บริษัทลูกค้า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ –  ลูกค้าจะต้องมีผู้เข้าอบรม 4 ท่าน ขึ้นไป –  มีค่าเดินทางไป – กลับ ของวิทยากร (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)  กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไม่มีค่าใช้จ่าย –  มีค่าที่พักของวิทยาการ คืนละ 1,500 บาท (คิดจากจำนวนวันที่ไปอบรม) –  […]

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทคโนโลยีการออกแบบ ดีอีทีไอ

  20 August, 2019

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทคโนโลยีการออกแบบ ดีอีทีไอ นายอิสระ อัคราพิทักษ์  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ขวา) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (ซ้าย) ต้อนรับ คณะนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทคโนโลยีการออกแบบ ดีอีทีไอ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหสคม 2562

 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP)

  16 May, 2019

  เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) ทักษะที่ต้องใช้สำหรับการสอบ  : ผู้สอบจำเป็นต้องผ่านการอบรมทั้ง 4 คอร์ส เนื่องจากข้อสอบจะมีเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำข้อสอบ SolidWorks Essentials SolidWorks Drawings SolidWorks Advanced Part Modeling SolidWorks Assembly Modeling หมายเหตุ: คุณต้องใช้ เวอร์ชั่นสูงกว่า SOLIDWORKS  2015 สำหรับการสอบนี้ การใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ทดสอบบางไฟล์ได้ การสอบ CSWP  ในปัจจุบันการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้สอบสามารถสอบแต่ละส่วนแยกกันได้  ในกรณีที่คุณสอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณสามารถซื้อสิทธิ์เข้ามาสอบเฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านได้ แต่ต้องหลังจากที่สอบไปแล้ว 14-30 วัน เมื่อคุณสอบครบทั้ง 3 ส่วนสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร CSWP ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หัวข้อที่ใช้ในการสอบ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1.  หลักสูตร Certified SOLIDWORKS Professional […]

 • พิเศษสุดๆ คอร์ส SolidWorks เหมาๆ ในราคาประหยัด

  04 April, 2019

  พิเศษสุดๆ โปรโมชั่น คอร์ส SolidWorks แบบเหมาๆ ราคาประหยัด สำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียนรู้การเขียนแบบเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม..การเขียนแบบสั่งผลิตและจำลองการทำงานของเครื่องจักร..การออกแบบผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสากรรมเรารวบรวมหลักสูตรไว้เรียบร้อย รับรองผล 100% เลือกวันอบรมได้ตามที่ต้องการ จบหลักสูตรจะได้รับ Certificate ผ่านมาตรฐารการอบรมจากทาง Deti มาเรียนแต่ตัวเพราะที่ Deti เตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม หรือ จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ผ่อน 0% 4 เดือน เลือกแพคเกจที่ลูกค้าสนใจ แจ้งรายละเอียด ชื่อผู้อบรม และ เบอร์ติดต่อ  ผ่านทาง Line : @deti หรือ                                  E-mail : training@deti.co.th จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โอนเงินในนาม […]

 • รู้หรือไม่? ฝึกอบรมพนักงานกับ Deti นายจ้างลดหย่อนภาษี 200%

  15 March, 2019

  ฝึกอบรมพนักงานกับ Deti นายจ้างลดหย่อนภาษี 200% ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิต ถ้าลำพังการใช้แค่เครื่องไม้ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวก็คงจะดำเนินธุรกิจไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ศักยภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กรได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนกลไกตัวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่คนในองค์การ ซึ่งจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น จะส่งผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้ พรบ.ฯ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ซึ่งอยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วท่านทราบหรือไม่ว่า การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมท่านยังสามารถนำค่าใช้จ่ายมาทำการลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%  เช่น จ่ายค่าอบรม 10,000 บาท สามารถลงบัญชีหักภาษีได้ถึง 20,000 บาท ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้ […]

 • Product Design for Plastic

  11 March, 2019

  Product Design for Plastic   หลักสูตร การออกอบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชม.) คอร์สนี้บอกเลยว่า นักออกแบบ,Design Engineer ไม่ควรพลาด👍👷‍♂️👷‍♀️ 👉 สอนแนวคิด ไอเดียในการนำเสนอลูกค้า 👉 สอนออกแบบ 3D การขึ้นรูปชิ้นงาน 👉 สอนวิเคราะห์ความแข็งแรง Simulation จบคอร์ส รับฟรีๆ โมเดลที่ออกแบบโดยตัวท่านเอง อบรมวันเสาร์ที่ 16,23 มีนาคม 2562 ฟรี!!! บริการอาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม,กาแฟสด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-8069515 Line : @deti ติดตามข่าวกิจกรรมได้ที่นี่

 • Robotics Summer Camp 2019

  07 March, 2019

  เปิดรับสมัครแล้ว‼️Robotics Summer Camp 2019 ค่ายวิศวกรตัวน้อย นักประดิษฐ์ โดยผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ Robotice ครั้งที่ 1 รับจำนวน 20 คน Robot For Kids เป็นโครงการที่จะช่วยฝึกทักษาและประลองความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนความคิดและการเรียนรู้อย่างมีระบบ อีกทั้งยังผลและเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบ STEM โดยระบบ STEM จะเป็นหลักสูตรเน้นการ “ลงมือประดิษฐ์” ภายใต้แแนวคิด STEM Education หรือ สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T= Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematice (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของรูปแบบการนำสิ่งประดิษฐ์ไปให้งานจริงในชีวิตประจำวัน […]

 • ทดลองเรียนฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Revit เบื้องต้น

  21 November, 2018

  ทดลองเรียนฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Revit เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม   4 ชม. (เริ่มเวลา 13.00 -16.00 น.) บทนำ การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Architecture & Modifly การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line ) การใช้งานคำสั่ง Column การใช้งานคำสั่ง Wall การใช้งานคำสั่ง Slab การใช้งานคำสั่ง Door การใช้งานคำสั่ง Window การใช้งานคำสั่ง Stair การใช้งานคำสั่ง Railing การใช้งานคำสั่ง Roof การใช้งานคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Structure การใช้งานคำสั่ง Beam การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Annotate การใช้งานคำสั่ง Dimension การใช้งานคำสั่ง Tag by […]