การสร้างเสารูปทรงแปลกๆ เก็บไว้ใช้งาน  เช่นตัวอย่าง  การสร้างเสาเตเปอร์ โดยใช้โปรแกรม ArchiCAD BIM

 

DETI Design & Engineering Technology Institute
ติดตาม Tips&Tricks ได้ที่ : www.deti.co.th/tips-tricks
Fanpage : detitraining