fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Revit With Architecture

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

COURSE OVERVIEW

ภาพรวมโปรแกรม

BIM (Building Information Modeling) เป็นหลักการที่จะช่วยให้สถาปนิก และวิศวกร ในการออกแบบและเขียนแบบดิจิตอล ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถาปัตยกรรม วิศวะกรรม รวมถึงงานระบบสุขาภิบาล

โปรแกรม Autodesk Revit นั้นจะประกอบด้วย Revit Architecture , Revit Structure และ Revit MEP ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนในด้าน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมการออกแบบทั่วๆ ไปที่ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบเท่านั้น ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเชื่อมต่อกันเลย แต่โปรแกรม Revit ได้สร้างโมเดลขึ้นมา จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างโมเดลทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ทำให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น สามารถขึ้นเป็น 3D ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังนำไปสร้างแบบ 2D Detail Shop Drawing, Plan , Elevation , Section และ Perspective และสามารถนำไป ถอดปริมาณ (Estimate) ได้ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโมเดลทั้งหมด หรือถ้าต้องการทำงานเชื่อมกับวิศวกรโครงสร้าง หรืองานระบบ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Revit Architecture (ด้านสถาปัตยกรรม) , Revit MEP (ด้านงานระบบ) และ Revit Structure (โครงสร้าง) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรแกรมจากค่าย Autodesk เหมือนกันซึ้งทำให้ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการออกแบบ เขียนแบบและถอดปริมาณ

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 7,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  Step 01. การตั้งค่าสแตนดาร์ดการทำงาน(Setting Up Standards)
  ‐ การสร้างเท็มเพลทเอง(Template Files)
  ‐ การสร้างไตเติล้ บล๊อคเอง(Title blocks)
  ‐ ตัวอักษร(Text)
  ‐ เส้นบอกขนาด (Dimensions)
  ‐ การทำหัวเลเวล (Level Heads)
  ‐ การทำหัวกริด (Grid Heads)
  ‐ การทำเซ็คชันบับเบิล้ (Section Bubbles)
  ‐ การทำคอลเอ้าท์บับเบิล้ (Callout Bubbles)
  ‐ การทำอีลีเวชั่นบับเบิล้ (Elevation Bubbles)
  ‐ การทำแท็กเอง(Tags)
  ‐ การปรับการแสดงผลของตารางเอง(Schedule Appearance)
  ‐ การทำวิวไตเติล้ เอง(View Titles)
  ‐ การทำวิวเท็มเพลทเอง (View Templates)

  Step 02. การทำงานกับไฟล์เซอร์เวย์ของ CAD (Working With A CAD Survey)
  ‐ การเตรียมไฟล์ AutoCAD (Preparing the AutoCAD File)
  ‐ การลิงก์ไฟล์ AutoCAD เข้ามาใน Revit (Linking the AutoCAD File into Revit)

  Step 03. การสร้าง และการกำหนดเฟสต่างๆ (Phasing)
  ‐ การสร้างเฟส (Create Phases)
  ‐ วัตถุ และการกำหนดเฟสให้วัตถุ (Objects and Phases)
  ‐ การกำหนดวิว และเฟส (Views and Phases)
  ‐ การตั้งค่าเฟสฟิลเตอร์ (Phase Filters)
  ‐ การทำ Graphic Overrides

  Step 04. เครื่องมือเกี่ยวกับไซท์(Site Tools)
  ‐ เส้น Property Line
  ‐ การสร้างโทโพเซอร์เฟส (Create Topo surface)
  ‐ การทำแพดของอาคาร (Building Pad)
  ‐ การแยก และการผสานรวมพืน้ ผิว (Split and Merge Surfaces)
  ‐ พื้นที่ย่อย (Sub region)
  ‐ การให้เลเบลกับคอนทัวร์ (Label Contours)
  ‐ การกำหนดสปอท อีลีเวชั่น (Spot Elevation)
  ‐ การกำหนดสปอท สโลป (Spot Slope)

  Step 05. เทคนิคการลิงก์ไฟล์ Revit (Linking Revit)
  ‐ เทคนิคการลิงก์ Revit เข้าด้วยกัน (Link Revit File)
  ‐ การลิงก์เลเวลของ Revit (Linked Revit Levels)
  ‐ เฟสแม็พปิ้ง (Phase Mapping)
  ‐ การลิงก์วิวพร้อพเพอร์ตี้ (Linked View Properties)
  ‐การจัดการลิงก์ไฟล์ (Managing Links)

  Step 06. การเซ็ตอัพบิว้ ดิง้ ไฟล์ (Setting Up Our Building File)
  ‐ การตั้งค่าไฟล์อาคารของเราเอง (Setting up Our Building File)
  ‐ การจัดการในโปรเจ็คท์บราวเซอร์ (Project Browser Organization)
  ‐ การตั้งค่าวิว (Setting up Views)

  Step 07. กำแพง(Walls)
  ‐ ฐานกำแพง (Foundation Walls)
  ‐ การทำฟู๊ตติง้ และสเต็ปฟู๊ตติง้ (Footings and Stepped Footings)
  ‐ กำแพงภายนอก (Exterior Walls)
  ‐ กำแพงซ้อนกำแพง (Stacked Walls)
  ‐ การเชื่อมกำแพง (Wall Joins)
  ‐ การทำกำแพงแบบแปลกๆ เช่นสวีป และริวีล (Wall Sweeps and Reveals)
  ‐ การจบงานกำแพง (Finish Walls)
  ‐ การผสาน และตัดแบ่งรูปทรง (Join and Cut Geometry)

  Step 08. เคอร์เทนวอลล์(Curtain Walls)
  ‐ การสร้าง และการแก้ไขชนิด (Making and Editing Types)
  ‐ กริด (Grids)
  ‐ แพเนล (Panels)
  ‐ มัลเลี่ยน (Mullions)
  ‐ การเข้ามุมมัลเลี่ยน (Corner Mullions)

  Step 09. พื้น (Floors)
  ‐ การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making and Editing Types)
  ‐ การจบงานพื้น (Floor Finishes)
  ‐ การทำพื้น ให้มีความเอียง (Sloping Floors)

  Step 10. บันได(Stairs)
  ‐ การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making and Editing Types)
  ‐ การแก้ไขสเกทช์ (Editing the Sketch)

  Step 11. แรมป์(Ramps)
  ‐ การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making and Editing Types)
  ‐ การทำแรมป์ ของโรงจอดรถ โดยใช้วัตถุพืน้ มาทำ (Parking Garage Ramps Using Floors)

  Step 12. การทำราว(Railings)
  ‐ การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making and Editing Types)
  ‐ การแก้ไขสเกทช์ (Editing the Sketch)

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  Step 13. หลังคา(Roofs)
  ‐ การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making And Editing Types)
  ‐ การทำงานร่วมกับกำแพง(Infill Walls)
  ‐ ฟาสเซียร์ และอีฟ (Fascia And Eaves)
  ‐ ซอฟฟิท (Soffit)

  Step 14. แฟมิลี่(In Place Families)
  ‐ การใช้งาน In Place Families

  Step 15. เพดาน(Ceilings)
  ‐ การใส่เพดาน(Adding A Ceiling)
  ‐ การใส่องค์ประกอบให้เพดาน(Adding Ceiling Components)

  Step 16. การทำกรุ๊ป(Grouping)
  ‐ การกรุ๊ปรวมคอมโพเนนท์ (Grouping Components)
  ‐ การสอดแทรกกรุ๊ป (Inserting Groups)
  ‐ การแก้ไขกรุ๊ป (Editing Groups)

  Step 17. พื้นที่ และรูม (Areas And Rooms)
  ‐ วัตถุชนิดรูม (Room Object)
  ‐ สกีมของพื้นที่ (Area Schemes)
  ‐ แพลนของพื้นที่ (Area Plans)
  ‐ วัตถุชนิดแอเรีย (Area Objects)
  ‐ การใส่แท็กให้แต่ละแอเรีย (Area Tags)
  ‐ การใส่สี (Color Legends)

  Step 18. การทำตาราง(Scheduling)
  ‐ ตารางแสดงข้อมูลพืน้ ที่ (Area Schedules)
  ‐ การใส่ฟิลเตอร์ เรียงลำดับ และจัดกลุ่ม (Filter, Sorting And Grouping)
  ‐ การทำฟอร์แมท และหน้าตาของตาราง (Formatting And Appearance)
  ‐ การปรับตัง้ ค่าตัวแปรของตาราง (Custom Parameters)
  ‐ การคำนวณตัวแปร และสูตรต่างๆ (Calculated Parameters And Formulas)
  ‐ ชีทลิสท์(Sheet List)

  Step 19. การใส่รายละเอียด (Detailing)
  ‐ การเซ็ตอัพวิว(Setting Up Views)
  ‐ การใส่รายละเอียดของคอมโพเนนท์ และการระบุรายละเอียด(Adding Detail Components And Annotation)
  ‐ การรวมกลุ่มดีเทล(Grouping Details)
  ‐ การส่งออก และการนำเข้าข้อมูล(Exporting And Importing Details)
  ‐ การให้รายละเอียดใน 3D (3D Details)

  Step 20. การนำเสนอ(Presentations)
  ‐ การตั้งค่ากระดาษ(Setting Up Sheets)
  ‐ การปรับรายละเอียดของโมเดล และวิว (Refining Model And Views)
  ‐ การปรับรายละเอียดไซท์แพลน(Refining The Site Plan)
  ‐ การปรับรายละเอียดเรื่องแมททีเรียล(Refining Materials)
  ‐ การปรับรายละเอียดเรื่องแสง (Refining Lighting)
  ‐ ดีแคล และเท็กซ์ของโมเดล 3 มิติ(Decals And 3D Model Text)
  ‐ การใส่ภาพเบื้องหลัง หรือใส่สี (Background Image Or Color)
  ‐ เทคนิคการตั้งค่าเรนเดอร์ (Rendering Techniques)
  ‐ การปรับรายละเอียดการตั้งค่าการเรนเดอร์ภายนอก(Refining The Exterior Rendering)
  ‐ การปรับรายละเอียดการตั้งค่าการเรนเดอร์ภายใน(Refining The Interior Rendering)
  ‐ การทำวอคทรู (Walkthrough)

  Step 21. การทำเวิร์คแชริ่ง(Work sharing)
  ‐ การตัง้ ค่าเวิร์คแชริ่ง(Introduction To Work sharing Setup)
  ‐ การใช้งานเวิร์คแชริ่ง (Introduction To Using Work sharing)
  ‐ การปรับรายละเอียด และการสั่งพิมพ์ไปเป็น PDF(Refining And Printing To PDF)

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม