fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

AutoCAD 2D Workshop (Mechanical) Online

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
เรียนวันละ 2 ชม.
ค่าใช้จ่าย:
2,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

COURSE OVERVIEW

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการใช้งานคำสั่งเบื้องต้น  กับการทำงานจริงจากตัวย่างประเภทงานเครื่องกล  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิความรู้ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมกับงานเขียนแบบจริง  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกค์ใช้กับงานของผู้เข้าอบรมในระยะเวลาอันสั้น

 

เหมาะสำหรับ : นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ผู้ที่สนใจงานเขียนแบบประเภทเครื่องกล

 

เนื้อหาบทเรียน

EP.0 การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรมและการสร้างความคุ้นเคยกับการทำงานของ AutoCAD

EP.1 ฝึกฝนการควบคุมเมาส์  เรียนรู้การทำงานของ Status Bar และฝึกใช้กลุ่มคำสั่ง Draw เพื่อหัดเขียนภาพ

EP.2 เรียนรู้และเข้าใจการใช้กลุ่มคำสั่ง Modify และทดลองการเขียนงานจริง จากแบบฝึกหัดที่กำหนดให้

EP.3 แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียน  เรียนรู้การใช้งาน Layer ฝึกการระบุขนาดแบบต่างๆ และการใช้ Multileader

EP.4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียน  เรียนรู้การใช้ Style การใช้งานสัญลักษณ์  และการ Plot & Print

EP.5 เสริมทักษะการทำงาน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอแบบงาน  ทดลองการทำงานบน Layout  เบื้องต้น  วิธีการของใบรับรองจาก Autodesk และการถาม-ตอบภายในห้องเรียน

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom เหมือนเรียนอยู่ในห้อง สามารถคุยสอบถามอาจารย์ได้
2. มีกลุ่มปิด Facebook สำหรับปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน
3. ระหว่างอบรมมีคลิปวีดีโอส่วนกลางที่ทางสถาบันจัดทำไว้สำหรับให้ผู้อบรมทบทวนบทเรียน
4. สอบผ่านการอบรมรับ Certificate ผ่านการอบรมคอร์ส AutoCAD

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. handfree / headphone
2. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม AutoCAD กรณีผู้อบรมไม่มีโปรแกรมทางสถาบันมีคลิปสำหรับแนะนำวิธีการดาวน์โหลดใ
3. คอมพิวเตอร์ แนะนำควรที่จะมี 2 จอเพื่อเอาไว้สำหรับอบรม 1 จอ และ สำหรับทำ Workshop 1 จอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม (สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ,Ipad สำหรับไว้เปิดชมในส่วนของการอบรม)
4. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาบทเรียน

วิทยากร

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
เรียนวันละ 2 ชม.
ค่าใช้จ่าย:
2,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-