fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

ArchiCAD Bim Intermediate Online

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
เรียนวันละ 2 ชม. จำนวน 5 ครั้ง เรียนตามเวลาที่เลือกอบรม
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

COURSE OVERVIEW

#คอร์สเรียนออนไลน์  สอนสดผ่าน  Video Conference สามารถพูดคุยกับผู้สอนได้โดยตรง

หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 23 โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร ArchiCAD Basic  ซึ่งจะเน้นการใช้งานคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ และการสรุปปริมาณ เพื่อทำการสร้างอาคารขนาดเล็ก โดยประกอบไปด้วย การสร้างเทมเพลส การนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาใช้งาน การสร้าง Object  การสร้างวัสดุและการสรุปปริมาณ  รวมถึงการแบ่งวิวการทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองการเขียนแบบที่ถูกต้องเป็นต้น สำหรับหลักสูตรนี้จะแบ่งการเรียนเป็น 5 ตอน ซึ่งแต่ละตอนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 

เนื้อหาหลักสูตร

1   การตั้งค่าประตูแบบละเอียดและการสร้าง Object ประตูหน้าต่างขึ้นมาใช้งานเอง

2  การสร้าง Object โดยการดึงไฟล์ SketchUP , การเพิ่ม สีทา กระเบื้องและการสรุปพื้นที่ , การสร้างเนื้อวัสดุ และการทำผนังแบบ Composit

3  การสรุปปริมาณผนังโดยแยกวัสดุ , การทำผนังปูกระเบื้องครึ่งแผ่น , การส่ง Object และ Composite ไปใช้กับโปรเจ็คอื่น ,การใช้งานเลเยอร์ , การสร้างผังคาน

4  การสร้าง ViewMap , การสร้างผังฝ้า และผังไฟฟ้า , การใช้งาน Graphic Override , การใช้งาน Model View , การทำแบบตกแต่งภายใน

5  การดึงไฟล์ DWG เข้ามาใช้งาน, การใช้งาน Auto text , การนำแบบเข้ามาปริ้น , การตั้งค่า Scale ,การตั้งค่าน้ำหนักเส้น , การทำแบบก่อนและหลังปรับปรุง (Renovation)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac โดยผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนในหลักสูตร ArchiCAD Basic มาแล้ว

 

สิ่งที่ควรมีก่อนเรียน

  • Software: สามารถโหลด Software ได้ที่ https://myarchicad.com/
  • แบบ Education สามารถใช้งานได้เหมือนตัวเต็มในระยะเวลา 30 วัน (ต้องใส่รหัส)และใช้บัตร นศ. ต่ออายุเป็น 1 ปีได้ (มีลายน้ำ Education)
  • แบบ Trial สามารถใช้งานได้เหมือนตัวเต็มในระยะเวลา 30 วัน (ต้องใส่รหัส) หากหมดอายุจะกลายเป็นตัว Demo (ไม่มีลายน้ำ แต่จะไม่สามารถก็อปปี้ไฟล์งานข้ามเครื่องได้)
  • แบบ Demo คือตัวที่เราไม่ใส่รหัส สามารถใช้งานได้แต่ไม่สามารถ Save งานได้ (ไม่แนะนำ)
  • ไฟล์งาน : ดาว์โหลดใน Google classroom

หลังจบการเรียน

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม ArchiCAD สร้างเทมเพลสของตัวเองและจัด View Map เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถสรุปปริมาณงานต่างๆ ออกมาได้
  • ผู้เรียนจะได้ประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงว่าได้ผ่านการเรียนคลาส ArchiCAD Intermediate online

 

 

 

เนื้อหาบทเรียน

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
เรียนวันละ 2 ชม. จำนวน 5 ครั้ง เรียนตามเวลาที่เลือกอบรม
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง