fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

สอนการใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน (18 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
6,500 บาท ( 18 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง

COURSE OVERVIEW

โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันอย่างมาก ทั้งการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และการทำนำเสนองาน (Presentation) ดังนั้นผู้ที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ดี จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการทำงานของตนเอง

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร 3 วัน

 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน (Windows) เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

 

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานและสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารได้
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารในรุปแบบตารางข้อมูลได้
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงานได้
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน ใช้งานในชีวิตประจำวัน จากโปรแกรม Microsoft Excel ได้

 

ผลที่ได้รับและรูปตัวอย่างงาน

 1. สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารได้ Microsoft Word
 2. สามารถใช้โปรแกรมทำเอกสารในรุปแบบตารางข้อมูลได้ Microsoft Excel
 3. สามารถใช้โปรแกรมทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงานได้ Microsoft PowerPoint

 

เนื้อหาการอบรม

 1. รู้จักกับ Microsoft Office
 2. เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word
 3. การจัดรูปแบบเอกสารและการสร้างรายงาน
 4. เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel
 5. การจัดการประเภทข้อมูลและการปรับแต่งเซลล์
 6. สูตรและการคำนวณใน Excel
 7. ฟังก์ชั่นพื้นฐานใน Excel
 8. สร้างรายงานสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
 9. เริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint
 10. การสร้างและการปรับแต่งสไลด์
 11. การปรับแต่งสไลด์ต้นแบบ Slide master
 12. การวาดรูปและทำกราฟฟิคสวยงามด้วย PowerPoint
 13. ลูกเล่นในการนำเสนอ Animation และ transition
 14. การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 6,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  - ทำความรู้จักโปรแกรม Microsoft Word
  - การใช้งาน Microsoft Word พื้นฐาน
  - การจัดรูปแบบเอกสาร
  - การตรวจสอบและแก้ไขข้อความ
  - การจัดย่อหน้าและการใช้แท็บหยุด
  - การใช้สไตล์สำเร็จรูป
  - แบบฝึกหัด
  - การสร้างตาราง
  - การจัดข้อมูลภายในตาราง
  - การจัดการเซลล์
  - การตกแต่งตาราง
  - แบบฝึกหัด
  - การใส่รูปภาพลงในเอกสาร
  - การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
  - การแทรกแผนภูมิ
  - แบบฝึกหัด
  - การสร้างรายงาน จดหมายเวียน
  - การใส่เลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  - การป้องกันเอกสาร
  - การตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร
  - แบบฝึกหัด

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตารางคำนวณ
  - หลักการของโปรแกรม Microsoft Excel
  - การสร้างและการจัดรูปแบบตารางข้อมูลสร้างตาราง Excel ในเวิร์กชีต
  - การกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล
  - แบบฝึกหัด
  - การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ
  - โครงสร้าง สัญลักษณ์ และลำดับความสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้การคำนวณ
  - ทำความเข้าใจรูปแบบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น Error
  - ส่วนประกอบและประเภทของฟังก์ชั่น
  - แบบฝึกหัด
  - การสร้างฟังก์ชันคำนวณ
  - การอ้างอิงตำแหน่ง Cell
  - ฟังก์ชั่น Vlookup
  - การใช้งานคำสั่ง Chart
  - การใช้งาน Pivot Table
  - แบบฝึกหัด
  - การใช้ IF Error
  - การจัดการความปลอดภัย Protect Sheet
  - การปรับแต่งรูปแบบการพิมพ์ Print Setup
  - การตั้งค่าสำหรับพิมพ์เอกสาร
  - แบบทดสอบ ประเมินผล

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  - ทำความรู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint
  - การใช้งาน Microsoft PowerPoint พื้นฐาน
  - กำหนดเค้าโครงสไลด์ (Layout), จัดการ Slide ด้วย Theme และ Designer
  - กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
  - แบบฝึกหัด
  - การปรับแต่งข้อความในสไลด์
  - การจัดการกับรูปภาพในสไลด์
  - รู้จักกับ Clip Art
  - เครื่องมือวาดรูป Drawing Tools
  - แบบฝึกหัด
  - การสร้างตาราง กราฟ และแผนผัง
  - เสียงและวีดีโอในการนำเสนอ
  - การจัดการสไลด์ต้นแบบ
  - การปรับแต่งสไลด์ต้นแบบ
  - การใส่ข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  - แบบฝึกหัด
  - รูปแบบของลูกเล่นในการนำเสนอ
  - การกำหนด Transition
  - การกำหนด Animation
  - การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอและการตั้งค่าสำหรับพิมพ์เอกสาร
  - แบบทดสอบ ประเมินผล

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน (18 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
6,500 บาท ( 18 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง