fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawings)

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training

วิทยากร

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างเอกสารแบบ สั่งงาน (Drawing) จากชิ้นงาน (Part) และชิ้นงานประกอบ (Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานในโหมดเอกสาร แบบสั่งงาน การใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ การกำหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่างๆ BOM ในเอกสารแบบสั่งงานของชิ้นงานประกอบและการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบสั่งงาน 2 ชุดได้

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ 

 

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 8,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทที่ 1: มุมมองชิ้นงานและกระดาษเขียนแบบ

  - การเตรียมชิ้นงานและชิ้นงานประกอบสำหรับ Drawing
  - การสร้างเอกสาร กำหนดรูปแบบและขนาดกระดาษเขียนแบบ
  - การเพิ่มมุมมองชิ้นงานแบบต่างๆลงในกระดาษเขียนแบบ
  - การเปลี่ยนลักษณะการแสดงภาพของมุมมองชิ้นงาน
  - การปรับแต่งเส้นรอยต่อส่วนโค้ง (tangent edge)
  - จัดแนวของมุมมองชิ้นงานในกระดาษเขียนแบบ
  - การใช้คำสั่งเพิ่มเส้นพิกัดศูนย์กลางวงกลม (Center Marks)
  - การใช้คำสั่งเพิ่มเส้นศูนย์กลางผิวทรงกระบอก (Centerlines)
  - การเลือกซ่อนและการแสดงเส้นขอบชิ้นงาน

  บทที่ 2: การกำหนดขนาด

  - การกำหนดขนาดและจัดระเบียบเส้นกำหนดขนาดที่สามารถแก้ไขค่าได้
  - การกำหนดขนาดที่เป็นตัวแปรตามขนาดของชิ้นงาน(Part)ตามมาตรฐาน
  - การแก้ไขคุณสมบัติของเส้นกำหนดขนาด

  บทที่ 3: การอธิบายแบบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ

  - การปรับตั้งOptionของโปรแกรมสำหรับอธิบายแบบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ
  - การสร้างกล่องข้อความอธิบายแบบงานพร้อมด้วยสัญลักษณ์
  - การจัดแนวข้อความและสัญลักษณ์เข้ากับข้อความอื่นๆ
  - การเพิ่ม layersในกระดาษ drawing
  - การสร้างกระดาษเพิ่มในเอกสาร drawing
  - การสร้าง Block จากเส้นและข้อความ
  - การ Save block file และนำไปใส่ในกระดาษdrawing

  บทที่ 4: เส้นแบบฟอร์มกระดาษ (Sheet Formats) และแม่แบบ (Template)

  - การเพิ่มและแก้ไขขนาดวัตถุที่มีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นในแบบฟอร์ม
  - การสร้างกล่องข้อความที่เชื่อมโยงเข้ากับ properties ของเอกสาร
  - การปรับตั้งค่าใน properties ที่กำหนดเอง
  - การ Save ไฟล์แบบฟอร์มกระดาษเขียนแบบ
  - การนำแบบฟอร์มที่ Save ไว้ ไปใช้กับกระดาษเขียนแบบ
  - การปรับตั้งค่าใน properties ของเอกสาร
  - สร้างตำแหน่งการวางมุมมองชิ้นงาน( pre-defined views)
  - การ Save แม่แบบ (template)
  - การนำไฟล์นามสกุล DWG/DXFมาใช้ใน SolidWorks

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 5: การสร้างมุมมองชิ้นงานประกอบ ( Assembly)

  - การเพิ่มมุมมองชิ้นงานประกอบแบบต่างๆลงในกระดาษเขียนแบบ
  - การสร้างมุมมองภาพถอดประกอบ (exploded drawing views)
  - การซ่อนชิ้นส่วนที่อยู่ภายในมุมมองภาพชิ้นงาน                               
  - การเลือกซ่อนและแสดงชิ้นส่วนที่อยู่ภายในมุมมองภาพชิ้นงานขั้นสูง       

  บทที่ 6: ตารางรายการวัสดุและตารางอื่นๆ

  - การสร้างและปรับแต่งแม่แบบตารางรายการวัสดุ (BOM)
  - การปรับแต่งตารางรายการวัสดุ
  - การควบคุมและจัดลำดับชิ้นส่วนในตารางรายการวัสดุ
  - การสร้าง Balloon แสดงหมายเลขชิ้นส่วนในตารางรายการวัสดุ
  - การสร้างตารางอื่นๆ

  บทที่ 7: ประสิทธิภาพและปัญหาที่พบจากการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน

  - การใช้ large assembly mode
  - การเปิดเอกสาร drawingใน LightWeight mode
  - การสร้าง Detached drawing.
  - การค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน

  บทที่ 8: การอ้างอิงเอกสารและการเปรียบเทียบ

  - การทำสำเนาเอกสารและนำมาใช้ใหม่
  - การแก้ตำแหน่งอ้างอิงกับเอกสารกับชิ้นงานและมุมมองชิ้นงาน
  - การเปรียบเทียบหาความแตกต่างของส่วนต่างๆในกระดาษเขียนแบบ
  - การตรวจสอบมาตรฐาน ชิ้นงาน (part), แบบสั่งงาน (Drawing),
  ชิ้นงานประกอบ (Assembly) ด้วยคำสั่ง Design Checker.

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training