VDO นี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ คำสั่งที่ช่วยในการแสดงผลตัว Model ในห้อง Assem Bly เพื่อให้การตรวจสอบ การเลือกผิว/ขอบใดๆ ของชิ้นส่วนที่ถูกบดบัง สามารถทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ……….ไปชมกันครับ