ทำ BOM ใน Assembly / Drawing ก็ได้ แล้ว Save as ตาราง จากนั้นเลือกนามสกุลไฟล์เป็น Excel แล้วทำเครื่องหมายถูก หน้า Thumbnails ตั้งชื่อไฟล์แล้ว Save เมื่อเปิดไฟล์ Excel ผลลัพธ์ดู จะพบตารางที่ Column แรก เป็นภาพของแต่ละตัวโมเดลโดยจะต้องทำให้รูปภาพโมเดลตัวล่าสุดของแต่ละPart มีการ Update ที่ Thumbnails เสียก่อนด้วยครับ