ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(อังคาร) 26/10/2021
(พุธ) 27/10/2021
09:00
17:00
การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawings)
Online
6
พีระเชษฐ หนุนภักดี

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม