ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(อังคาร) 26/10/2021
(พฤหัส) 28/10/2021
09:00
17:00
เทคนิคการออกแบบชิ้นงานเประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)
บางนา
3
ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม