ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(จันทร์) 01/02/2021
(พุธ) 03/02/2021
09:00
17:00
เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling)
บางนา
3
พีระเชษฐ หนุนภักดี

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม