ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
15/08/2020 (เสาร์)
16/08/2020 (อาทิตย์)
22/08/2020 (เสาร์)
23/08/2020 (อาทิตย์)
09:00
17:00
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)
บางนา
1
Technical Support

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม