ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(จันทร์) 09/03/2020
(พุธ) 11/03/2020
09:00
16:00
เทคนิคการออกแบบชิ้นงานเประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)
Simtec (อมตะซิตี้ระยอง)
อภิชาติ พันละออง

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม