ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(จันทร์) 02/03/2020
(พฤหัส) 05/03/2020
09:00
16:00
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)
Simtec (อมตะซิตี้ระยอง)
สมภพ ประไพศรี

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม