ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(จันทร์) 24/02/2020
(อังคาร) 25/02/2020
09:00
16:00
การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawings)
Simtec (อมตะซิตี้ระยอง)
อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม