ตางรางเรียน

วันที่เรียน
เวลาเรียน
หลักสูตร
สาขา
ห้องเรียน
ผู้สอน
เริ่ม
สิ้นสุด
เริ่ม
สิ้นสุด
(จันทร์) 28/10/2019
(พฤหัส) 31/10/2019
09:00
16:00
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)
บางนา
3
นฤพนธ์ ปิ่นเอก

โทร 063-806-9515

✭ ข้อมูลติดต่อ
✭ ที่อยู่
✭ ความต้องการเพิ่มเติม