Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

About Us

เลือกหน้า

ประวัติผู้สอน

Technical Support


ฉัตรสุดา หาญชูวงศ์

ทำความรู้จักกันก่อน :
อยากสร้างสรรค์ผลงาน แต่วาดรูปไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มยังไง เข้ามาคุยกับเราที่ DETI ก่อนสิคะ
ที่นี่จะทำให้จินตนาการของคุณกลายเป็นภาพชิ้นงานที่ชัดเจนจากการออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรมที่ต่างประเทศ และหลายบริษัทให้การยอมรับ และนิยมใช้
แบบที่ได้สามารถนำไปสั่งทำเป็นชิ้นงานต้นแบบดูก่อนได้ ไม่แน่นะคะ ชิ้นงานของคุณอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ อย่าปล่อยให้จินจนาการของคุณสูญเปล่า
แล้วเจอกันที่ DETI นะคะ
การศึกษา :

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ทำงาน :

– ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– SolidWorks Essentials

อ่านทั้งหมด

ดิศรา อับดุลกะเด

ทำความรู้จักกันก่อน :

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เราจึงต้องพัฒนาความรู้ของเราให้เท่าทันอยู่เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในงานได้จริง คุณจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้คุณเรียนรู้อีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ

การศึกษา : 

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศรกรประมาณราคา

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม ArchiCAD และโปรแกรม SketchUp ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– ARCHICAD BIM Basic
– SKETCHUP Pro Basic

อ่านทั้งหมด

พีระเชษฐ หนุนภักดี

ทำความรู้จักกันก่อน :

เพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่ไว้วางใจมาเรียนกับ Deti
ผมจะ”เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียน
ที่น่าเรียนเปลี่ยนตำราให้เป็นอาวุธเปลี่ยนการไล่ตาม
เป็นเทคนิคในการทำงาน” เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

การศึกษา : 

– มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรโครงการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น Bag Filter
– วิศวกรควบคุมการผลิตแลติดตั้งเตาอบชุบแข็งและเครื่องบำบัดอากาศ
– วิศวกรควบคุมการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายและลำเลียง
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค
– ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องมือห้องทดลอง
– ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์งานป้ายไฟโฆษณา
– ช่างแม่พิมพ์เบาะรถยนต์และจักรยานยนต์
– ช่างเชื่อมโลหะ

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกลหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

–  การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Weldments
–  SketchUp Pro Basic
–  SketchUp Pro for Plant 3

“ประสบการณ์ของผู้สอน คือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน หยุดเรียนรู้ก็เหมือนการหยุดเดิน อย่าปฏิเสธสิ่งที่ยังไม่ได้ทำถ้าหากยังไม่ได้ลองทำไม่มีสิ่งใดเราทำไม่ได้ถ้าคนอื่นยังทำได้

อ่านทั้งหมด

ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

ทำความรู้จักกันก่อน :

ผมชื่อ “ซัน” ครับ เป็นผู้แนะนำการใช้งานโปรแกรม solidworks
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็ คือ ในยุคสมัยที่มีการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีตลอดเวลาอย่างนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งที่มีค่าต่อ
การดำรงชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด ไม่มีใครแก่เกินจะเรียนรู้หรอกครับ
มาเรียนรู้กันเถอะ!! กับสถาบันฝึกอบรมทางด้านการออกแบบชั้นนำ
สถาบัน DETI พร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณ เพราะที่นี่ไม่เคยมีคำว่า
“เป็นไปไม่ได้” ถ้าหากว่าเราตั้งใจ หากว่าเราได้เจอกัน ผมรับรอง
ว่าผม “เต็มที่”ไม่มีกั๊ก แล้วคุณล่ะ”พร้อมรึยัง?”

การศึกษา :

–  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรปรับอากาศ
– วิศวกรฝ่ายขาย ระบบปรับอากาศ
– ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมการตลาด
– ผู้ประสานงานโครงการ

 

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

 • SolidWorks Essentials
 • SolidWorks Advanced Part Modeling
 • SolidWorks Drawing

 

อ่านทั้งหมด

มานพ จิตชู

OBJECTIVE

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

EDUCATION

Degree Title | School :  มหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCE

Job Title | Company

 • ฝ่ายออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง
 • ฝ่ายออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตย์
 • ฝ่ายออกแบบและเขียนแบบงานงานระบบสุขาภิบาล
 • ฝ่ายถอดแบบปริมาณราคา
 • ฝ่ายอบรมแรงลม และแผนดินไหว่
 • Training and Workshop Revit Program
 • อาจารย์พิเศษ CM มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
 • BIM MANAGER
 • BIM CODINATOR
 • BIM MODELER
 • BIM CONSULT DESIGNS AND CONSTRUCTION

SKILLS

 • Revit Architecture
 • Revit Structure
 • Revit MEP
 • ALLPLAN
 • Naviswork
 • Graitec Advance Steel
อ่านทั้งหมด

วสันต์ จันทร์หยวก

การศึกษา : 

ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน :

อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปี พ.ศ. 2546-2547   ระยะเวลา 2 ปี

Technical Support ด้านโปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2548-2551 ระยะเวลา 4 ปี

Senior Manager ดูแลด้านงานวิเคราะห์โปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2552-2560 ระยะเวลา 4 ปี

Senior Instructor ของบริษัท ดีอีทีไอ เดือนมกราคม ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

ความชำนาญพิเศษ :

ได้รับ Certified Professional SOLIDWORKS จาก SOLIDWORKS

ได้รับ Certified Professional Flow Simulation จาก SOLIDWORKS

ได้รับ Certified Specialist Flow Simulation จาก SOLIDWORKS

ได้รับ Certified Professional Simulation จาก SOLIDWORKS

ได้รับ Certified Specialist SOLIDWORKS Simulation จาก SOLIDWORKS

ได้รับรางวัล Elite Engineer จาก SOLIDWORKS ในปี 2014

ได้รับรางวัล Asia Pacific South Top Certified Engineer จาก SOLIDWORKS ในปี 2017

ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรม SOLIDWORKS Simulation และ SOLIDWORKS Flow Simulation ให้กับสถาบันการศึกษาหลาย ๆ สถาบัน

อ่านทั้งหมด

สมภพ ประไพศรี

ทำความรู้จักกันก่อน :

อ.นนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ในรูปที่ง่ายต่อการจดจำและการทำความเข้าใจทำให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานของตนเองในระดับมืออาชีพ แล้วพบกันนะครับ

 

การศึกษา :

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
– วิศวกรควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนส่วนยานยนต์
– วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและโรงงาน
– วิศวกรวางแผนการผลิต
– วิศวกรควบคุมสายการประกอบจักรยานยนต์
– ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
– ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย
– ผู้ตรวจระบบ 5ส. อุตสาหกรรม

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกล ด้วยโปรแกรม SolidWorks ทำการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันฝึกอบรม เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้พัฒนาวิธีการสอนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรม 5 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 200 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Motion Manager(Animation)
– SolidWorks Weldments

 

อ่านทั้งหมด

สุระ จรุงเกียรติ


อนิรุทธิ์ ยุเจริญ

ทำความรู้จักกันก่อน :  

เปิดโลกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ Tips & Tricks มากมาย ทำงานง่ายสะดวกและรวดเร็ว
พร้อมการเรียนที่สนุกและเป็นไว เนื้อหาได้มาตรฐาน เน้นการใช้งาน ดูแลแบบเป็นกันเอง
Upgrade skill การใช้ SolidWorks และ SolidCAM มั่นใจใน DETI และมั่นใจในตัวผม

การศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

ประสบการณ์ทำงาน :

– ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการผลิตTooling
– วิศวกรออกแบบ Tooling และ เครื่องจักร
– วิศวกรวางแผนการผลิต
– วิศวกรการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตTooling
– วิศวกรควบคุมคุณภาพ
– วิศวกรโรงงาน
– วิศวกรควบคุมเครื่องจักร (CNC 3 Axis+ 5Axis)

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks และหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในงานผลิตด้วยโปรแกรม SolidCAM มีประสบการณ์เป็นวิทยากรฝึกอบรม 4 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 200 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Weldments
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidCAM 2.5D Milling
– SolidCAM 2.5D Milling Workshop
– SolidCAM HSR+HSM 3D Milling

 

อ่านทั้งหมด

อภิชาติ พันละออง

ทำความรู้จักกันก่อน :

พูดคุย ศึกษา อารมณ์ดี มีสาระ เป็นกันเอง เน้นใช้งาน พร้อมให้คำปรึกษา การใช้งาน แลกเปลี่ยนความคิด

ความสุขอยู่ที่         “เราคิด”
ชีวิตอยู่ที่                “เราฝัน”
ความแปรผันอยู่ที่  “เราสร้าง”
ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่    “ตัวเราเอง”
จงมอง “อากาศ”  ให้เป็น “โอกาศ”

การศึกษา :

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกร ซ่อมบำรุงและควบคุมกระบวนการผลิต โรงกลั่น
– วิศวกร เขียนและออกแบบ Lighting
– วิศวกร ซ่อมบำรุงและควบคุมกระบวนการผลิต
– วิศวกร เขียนแบบและออกแบบ 3D Lighting
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– อาจารย์พิเศษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 3D ด้วยคอมพิวเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 3D ด้วยคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้พัฒนาวิธีการสอนและหลักสูตรการเรียนการสอนประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรม 3 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 150 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Weldments
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidWorks Simulation

 

อ่านทั้งหมด

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ทำความรู้จักกันก่อน :

อบรมและแนะนำแบบครอบครัวเป็นกันเอง ยกตัวอย่างมองเห็นภาพเหมือนสร้างโฮโลแกรมในห้องเรียน
ชอบแถมและใจดี คุยสนุก มีคติประจำใจ  ” ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ “

การศึกษา :

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรการออกแบบ
– ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ISO
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– วิศวกรการออกแบบ
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– ผู้ช่วยอาจารย์พิเศษ ม.รังสิต
– อาจารย์พิเศษ ม.มหาสารคาม
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสวนดุสิต
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– อาจารย์พิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
– อบรมหลักสูตร ARCHICAD BIM
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล และการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับผู้ใช้งานทั้งระหว่างการอบรมหรือผ่านการอบรมมาแล้ว อีกทั้งเป็นผู้พัฒนาวิธีการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมมากกว่า 3 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 100 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรม

– AutoCAD 2D : Basic
– AutoCAD 2D : Intermediate
– ARCHICAD BIM Basic
– ARCHICAD BIM Intermediate

หลักสูตรทางด้านวิศวกรรม

– SolidWorks CAD Productivity Tools
– SolidWorks Motion Manager(Animation)
– SolidWorks & PhotoView 360

อ่านทั้งหมด

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

ทำความรู้จักกันก่อน :

“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ
สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน”

การศึกษา :

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน :

– ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Thermodynamics, Heat Transfer, Mechanical Design,Refrigeration and Air Conditioning
– อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Engineering Graphics, Mechanical Engineering Laboratory
– วิศวกรซ่อมบำรุง Air Conditioning, Compressed Dry Air
– วิศวกรเครื่องกลและการจัดการพลังงาน แผนก Facility: chiller air conditioning system,Compressed Dry Air System, Vacuum System, Exhaust System
– ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกร วิศวกรออกแบบ Jigs and Fixtures
– ปัจจุบันทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานการอบรม ผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบและวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม
– หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks
– พัฒนาการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมกว่า 5 ปี ผ่านการสอนกว่า 200 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Motion
– SolidWorks Simulation
– SolidWorks Simulation Professional
– SolidWorks Flow Simulation

 

อ่านทั้งหมด