fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

About Us

เลือกหน้า

ประวัติองค์กร

บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม อาทิเช่น SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp ฯลฯ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ บริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก SolidWorks Corporation (CSWP) และ AUTHORIZED TRAINING CENTER โดยมาตรฐานจาก AUTODESK ,Inc. ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมโดยตรง จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเรียนและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด มีประสบการณ์ในด้านการอบรมมากกว่า 12 ปี เราได้มีการพัฒนาหลากหลายหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ในชั้นเรียนของผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม หรือเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็สามารถสอบถามกับผู้สอนได้

เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) ที่รับประกันความสามารถในการใช้โปรแกรม นอกจากนี้เรายัง มีบริการอาหารว่าง กาแฟ และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านตลอดจนจบหลักสูตร

ปัจจุบันเรามีห้องอบรม จำนวน 6 ห้องและเปิดให้บริการ 2 สาขา คือสาขาบางนา และสาขาบ่อวิน ชลบุรี เพื่อรองรับจำนวนผู้เรียนที่จะเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของการศึกษา


We, DETI Co.,Ltd. is an expert training center in Engineering and Architectural design. We have decided on the state-of-the-art design software as a manual in class such as SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp etc. and learners will be trained by DETI professional team, who holds Certificate of Certified SolidWorks Instructor(CSWI) and are expert in those program. So, learners (you) can rely on the capability of trainers and strongly believe that learners (you) will get bene t the most from the class and apply it for your work efficiently.

More than 12 years experience in training center management, we have been developing many courses to suit learners and meet their needs. We provide many classes and levels, commencing from beginning level to advanced level. In class, learners can ask any queries about program use, even after class. When a course finishes, learners will obtain a certificate that can guarantee the capability of program user. Moreover, learners feel comfortable and enjoyable during the class and we also provide coffee breaks and buffet lunch for you with free of charge at the training day.

Nowadays, we are expanding more 6 rooms (2 branches) for supporting the number of learners, that is increasing every day, satisfying learners’ requirements and fulfill the needs of education.

 


คอร์สที่เราเปิดสอน


Bangna residence building

Deti ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์บางนา หากผู้เข้าอบรมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของ Deti 

สอน autocad

Faculty & Staff

ด้วยประสบการณ์ในการอบรมมากกว่า 12 ปี เรามีทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และพนักงานที่พร้อมให้คำปรึกษา ในหลากหลายสาชาวิชา ทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม