เทคนิคนี้เพื่อให้เราสามารถแบ่งผนังแบบเอียงบน-ล่าง ในกรณีที่วัสดุของผนังไม่เหมือนกัน