เช็คระยะแบบรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง Quick Measure ที่เพิ่มเติมมาในเวอร์ชั่นใหม่ในโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง Quick Measure

ที่เพิ่มเติมมาในเวอร์ชั่นใหม่ในโปรแกรม