สร้างลูกศรจากคำสั่ง Polyline ด้วยโปรแกรม AutoCAD

เราสามารถสร้างลูกศรจากคำสั่งเส้น Polyline ได้เลยเนื่องจากว่าคำสั่งสามารถกำหนดความหนาเส้น ระยะของเส้น ต่างๆแยกกันออกไปเป็นช่วงๆได้เลย

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่