สร้างเส้น Slot ใน Sketch แล้วลบเส้นบางส่วนไม่ได้ กลายเป็นลบทั้งชุด มีวิธีจัดการแบบง่าย มากๆ มาฝากกันครับ