มาทบทวนการตั้งค่าหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม AutoCAD กันเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการทำงานและการเรียนรู้