เป็นการใช้งานด้วยคีย์ลัดของทั้ง 2 ปุ่ม โดยทั้งสองปุ่มนี้ จะเป็นการช่วยในการ การสร้างชิ้นงานและแก้ไขชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วมาก ในโปรแกรม SolidWorks 2017

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่่