Thread คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเกลียว 3 มิติ ให้กับชิ้นงาน โดยการแทนค่าการทำเกลียวนอก Tap, เกลียวใน Die เพื่อให้ชิ้นงานมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น