การแก้ไขการไฮไลท์บนชิ้นงาน Dynamic highlight from graphics view #SolidWorks