ใน SolidWorks มี Module สำหรับใช้ในการสร้าง Gear แบบาสำเร็จรูปหรือไม่ คำตอบคือมีครับ และใช้ได้ง่ายด้วย ถ้าอยากรู้ ก็ต้องดูคลิปนี้ครับ