คลิปนนี้จะสอนสร้างใบ Screw Feed ด้วยการใช้ Lofted-Bend ใน Sheet Metal เพื่อให้เป็นแผ่นคลี่ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้กระบวนการผลิตของเราทำได้ง่ายขึ้น