ปกติแล้วเราจะนึกถึงคำสั่ง Move หรือ Rotate ในการจัดวางวัดตุต่าง ๆ ในโปรแกรม ซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกคำสั่งคือคำสั่ง Align

ที่ช่วยให้เราจัดวางวัตถุได้ง่ายเช่นกัน