หลักสูตร SolidWorks Introduction (ทดลองเรียนฟรี)

ระยะเวลาอบรม   4 ชม.

 • แนะนำการใช้งานและหลักการทำงานด้วยโปรแกรม SolidWorks
 • คำสั่งการสร้างชิ้นงาน
 • คำสั่งการนำชิ้นงานมาประกอบ
 • คำสั่งการทำ Drawing
 • Work Shop

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีเอกสารประกอบการสอน

 • อบรมฟรีตลอดหลักสูตร

วันที่เปิดอบรม

 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 • วันที่ 3 สิงหาคม  2561
 • วันที่ 7 กันยายน 2561

สถานที่อบรม  

 • อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์  ชั้น 3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-806 9515

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร Fanpage : detitraining